Zoznam parametrov

Názov
Glukóza
Bielkoviny
Albumín
Močovina
Kreatinín
Kyselina močová
CKD epi
Bilirubín celkový
Bilirubín konjugovaný
AST
ALT
GMT
ALP
AMS celková
AMS pankreatická
Lipáza
oGTT - gravidné
oGTT
Glykemický profil
Glykovaný hemoglobín
Sodík
Draslík
Chloridy
Vápnik
Ionizovaný vápnik
Horčík
Fosfor
Cholesterol celkový
Triacylglyceridy
HDL-cholest.
LDL-cholest.
Chol/HDL
non HDL
Aterogénny index plazmy
Fe
VKFe
CKFe
Saturácia transferínu
Feritín
Kyselina listová (Folát)
Vitamín B12
CK
CKMB
hs Troponín T
NT-proBNP
LD
CRP
ASLO
RF
IgA
IgG
IgM
IgE
TSH
fT3
fT4
anti-TPO
P1NP
iPTH
Osteokalcín
Vitamín D total
Beta CrossLaps
HCG+ BETA
CA 19-9
CA 15-3
CA 125
HE4 (ROMA index)
CEA
CA 72-4
CYFRA 21-1
PSA
fPSA
FSH
LH
Prolaktín
Progesterón
Estradiol
Testosterón
SHBG
Voľný testosterón
OBTI-Okultné krvácanie
HP-Helicobacter pylori
Moč chemicky
Moč sediment
AMS v moči
ACR
U_CB/U_Kreatinín (výpočet)
U_Ca/U_Kreatinín (výpočet)
Glukóza v moči
Močovina v moči
Kreatinín v moči
Kvantitatívna proteinúria
Mikroalbumín
Sodík v moči
Draslík v moči
Chloridy v moči
Vápnik v moči
Fosfor v moči
Horčík v moči
Clearence kreatinínu v moči
Názov
Krvný obraz
Krvný obraz+diferenciál
PT-Quickov test
APTT
Fibrinogén
D-dimér
Názov
anti HAV IgG
anti HAV total
HBsAg
anti HBs
anti HCV total
anti Chlamýdia pneumoniae IgM,IgG,IgA
anti Chlamýdia trach. IgM,IgG,IgA
anti Mycoplazma pneu. IgM,IgG,IgA
anti Influenza typ A,B IgM,IgG
anti EBV IgM,IgG,IgA
EBV-EBNA 1 IgG
anti Helicobacter pylori IgM,IgG,IgA
anti Borrelia burgdorferi IgM,IgG
anti Toxoplazma gondii IgM,IgG
Anti HIV 1+2 (combi)
Syphilis IgM,IgG,IgA
anti TBEV (kliešťová encefal.) IgM,IgG
Zatvoriť  

Rezervácia

Pre rezerváciu termínu nás kontaktujte telefonicky.

Bratislava:

  +421 948 140 920

Košice :

  +421 910 135 572