Biochémia III.

iochemické vyšetrenie nasledujúcich laboratórnych parametrov:

BUN – dusík močoviny v krvi, CREA – kreatinín, GLU – glukóza, TBIL – celkový bilirubín

Pankreatické enzýmy:

AMY – amyláza, LIPA – lipáza

Zápalové markery:

CRP – C-reaktívny proteín

Pečeňové enzýmy:

ALT – alanínaminotransferáza, AST – aspartátaminotransferáza, GGT – gamma-glutamyltransferáza

Minerály:

Na – sodík, K – draslík

Odberová vzorka: Kapilárna krv

Výsledok do 15 min.

35 €

Rezervovať
ERSTE Medical Group a.s.
Južná Trieda 44, 040 01 Košice IČO:  53 539 061 DIČ: 2121409730 IČ DPH: SK2121409730
Korešpondenčná adresa: Hraničná 2, 040 17 Košice č.účtu: SK17 7500 0000 0040 2904 6545
COPYRIGHT © BELLUM CLINIC 2021 | CREATED BY: TOMAXED DIGITAL | DIGITAL AGENCY
Zatvoriť  

Rezervácia

Pre rezerváciu termínu nás kontaktujte telefonicky.

Bratislava:

  +421 948 140 920

Košice :

  +421 910 135 572