BIOCHÉMIA II.

Biochemické vyšetrenie nasledujúcich laboratórnych parametrov:

ALB – albumín, TP – celkové bielkoviny, BUN – dusík močoviny v krvi, CREA – kreatinín, UA – kyselina močová, GLU – glukóza, TC – celkový počet bielych krviniek, TBIL – celkový bilirubín

Pečeňové enzýmy: ALT – alanínaminotransferáza, AST – aspartátaminotransferáza, ALP – alkalická fosfatáza, GGT – gamma-glutamyltransferáza

Odberová vzorka: Kapilárna krv

Výsledok do 15 min.

30 €

Rezervovať
ERSTE Medical Group a.s.
Južná Trieda 44, 040 01 Košice IČO:  53 539 061 DIČ: 2121409730 IČ DPH: SK2121409730
Korešpondenčná adresa: Hraničná 2, 040 17 Košice č.účtu: SK17 7500 0000 0040 2904 6545
COPYRIGHT © BELLUM CLINIC 2021 | CREATED BY: TOMAXED DIGITAL | DIGITAL AGENCY
Zatvoriť  

Rezervácia

Pre rezerváciu termínu nás kontaktujte telefonicky.

Bratislava:

  +421 948 140 920

Košice :

  +421 910 135 572