Rezervácia termínu

Biochémia III.

iochemické vyšetrenie nasledujúcich laboratórnych parametrov: BUN - dusík močoviny v krvi, CREA - kreatinín, GLU - glukóza, TBIL - celkový bilirubín Pankreatické enzýmy: AMY - amyláza, LIPA - lipáza Zápalové markery: CRP - C-reaktívny proteín Pečeňové enzýmy: ALT - alanínaminotransferáza, AST - aspartátaminotransferáza, GGT - gamma-glutamyltransferáza Minerály: Na - sodík, K - draslík Odberová vzorka: Kapilárna krv Výsledok do 15 min.

Odberne miesto: Košice - podľa výberu

ERSTE Medical Group a.s.
Južná Trieda 44, 040 01 Košice IČO:  53 539 061 DIČ: 2121409730 IČ DPH: SK2121409730
Korešpondenčná adresa: Hraničná 2, 040 17 Košice č.účtu: SK17 7500 0000 0040 2904 6545
COPYRIGHT © BELLUM CLINIC 2021 | CREATED BY: TOMAXED DIGITAL | DIGITAL AGENCY
Zatvoriť  

Rezervácia

Pre rezerváciu termínu nás kontaktujte telefonicky.

Bratislava:

  +421 948 140 920

Košice :

  +421 910 135 572