Cenník

platný od 15.5.2023

Ponuka laboratórnych vyšetrení

Názov Materiál Cena
Glukóza krv 1.20 €
Bielkoviny krv 1.20 €
Albumín krv 1.30 €
Močovina krv 1.40 €
Kreatinín krv 1.20 €
Kyselina močová krv 1.60 €
Bilirubín celkový krv 1.20 €
Bilirubín konjugovaný krv 1.30 €
AST krv 1.20 €
ALT krv 1.20 €
GMT krv 1.20 €
ALP krv 1.20 €
AMS celková krv 2.00 €
AMS pankreatická krv 2.70 €
Lipáza krv 2.50 €
Glykovaný hemoglobín krv 10.40 €
Sodík krv 1.30 €
Draslík krv 1.30 €
Chloridy krv 1.30 €
Vápnik krv 1.30 €
Ionizovaný vápnik krv 5.00 €
Horčík krv 1.20 €
Fosfor krv 1.20 €
Cholesterol celkový krv 1.50 €
Triacylglyceridy krv 1.50 €
HDL-cholest. krv 1.60 €
LDL-cholest. krv 1.80 €
Fe krv 1.40 €
VKFe krv 1.60 €
CKFe krv 3.00 €
Saturácia transferínu krv 4.40 €
Feritín krv 3.80 €
Kyselina listová (Folát) krv 5.40 €
Vitamín B12 krv 1.90 €
CK krv 1.40 €
CKMB krv 7.60 €
hs Troponín T krv 16.50 €
NT-proBNP krv 30.50 €
LD krv 1.30 €
CRP krv 7.50 €
ASLO krv 2.70 €
RF krv 2.40 €
IgA krv 2.10 €
IgG krv 2.00 €
IgM krv 2.10 €
IgE krv 3.80 €
TSH krv 7.20 €
fT3 krv 3.80 €
fT4 krv 3.80 €
anti-TPO krv 11.70 €
P1NP krv 10.30 €
iPTH krv 9.50 €
Osteokalcín krv 10.50 €
Vitamín D total krv 17.10 €
Beta CrossLaps krv 8.90 €
HCG+ BETA krv 10.60 €
CA 19-9 krv 11.70 €
CA 15-3 krv 11.70 €
CA 125 krv 11.70 €
HE4 (ROMA index) krv 26.40 €
CEA krv 5.90 €
CA 72-4 krv 15.20 €
CYFRA 21-1 krv 13.30 €
PSA krv 9.70 €
fPSA krv 9.50 €
FSH krv 3.80 €
LH krv 3.80 €
Prolaktín krv 4.40 €
Progesterón krv 3.80 €
Estradiol krv 7.60 €
Testosterón krv 4.50 €
SHBG krv 6.40 €
Voľný testosterón krv 18.40 €
OBTI-Okultné krvácanie stolica 11.90 €
HP-Helicobacter pylori krv/stolica 7.60 €
Moč chemicky moč 2.10 €
Moč sediment moč 2.40 €
AMS v moči moč 2.00 €
ACR moč 2.40 €
U_CB/U_Kreatinín (výpočet) moč 3.20 €
U_Ca/U_Kreatinín (výpočet) moč 2.50 €
Glukóza v moči moč 1.20 €
Močovina v moči moč 1.40 €
Kreatinín v moči moč 1.20 €
Kvantitatívna proteinúria moč 2.00 €
Sodík v moči moč 1.30 €
Draslík v moči moč 1.30 €
Chloridy v moči moč 1.30 €
Vápnik v moči moč 1.30 €
Fosfor v moči moč 1.20 €
Horčík v moči moč 1.20 €
Clearence kreatinínu v moči moč 2.50 €
Názov Materiál Cena
Krvný obraz krv 1.90 €
Krvný obraz+diferenciál krv 2.40 €
PT-Quickov test krv 2.40 €
APTT krv 2.50 €
Fibrinogén krv 5.30 €
D-dimér krv 10.10 €
Názov Materiál Cena
anti HAV IgG krv 6.20 €
anti HAV total krv 7.40 €
HBsAg krv 7.10 €
anti HBs krv 9.50 €
anti HCV total krv 8.40 €
anti Chlamýdia pneumoniae IgM,IgG,IgA krv 16.40 €
anti Chlamýdia trach. IgM,IgG,IgA krv 12.10 €
anti Mycoplazma pneu. IgM,IgG,IgA krv 13.20 €
anti Influenza typ A,B IgM,IgG krv 14.70 €
anti EBV IgM,IgG,IgA krv 39.00 €
EBV-EBNA 1 IgG krv 39.00 €
anti Helicobacter pylori IgM,IgG,IgA krv 6.10 €
anti Borrelia burgdorferi IgM,IgG krv 33.60 €
anti Toxoplazma gondii IgM,IgG krv 31.40 €
Anti HIV 1+2 (combi) krv 6.90 €
Syphilis IgM,IgG,IgA krv 6.70 €
anti TBEV (kliešťová encefal.) IgM,IgG krv 15.20 €
Zatvoriť  

Rezervácia

Pre rezerváciu termínu nás kontaktujte telefonicky.

Bratislava:

  +421 948 140 920

Košice :

  +421 910 135 572