Sme zaviazaní

Vášmu zdraviu.

Bellum Laboratory je súkromné laboratórium v Košiciach,
ktoré ponúka CE IVD certifikované laboratórne testovanie s rýchlou diagnostikou.

Novinky:

Bellum Laboratory je súkromné laboratórium v Košiciach, ktoré ponúka CE IVD certifikované laboratórne testovanie s rýchlou diagnostikou. Samotné testovanie sa vykonáva najnovšími laboratórnymi prístrojmi.Tieto prístroje sú CE IVD certifikované a využívané na medzinárodnej úrovni: Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, Portugalsko, Južná Kórea, Japonsko a Česká republika.

Cieľom starostlivosti je rýchla a presná diagnostika pri prvotných príznakoch rôznych ochorení, nakoľko naše prístroje umožňujú vyhodnocovať odoberané vzorky vo veľmi krátkom čase.

Zatvoriť  

Testovanie Covid 19

COVID-19 PCR TEST Výsledok do 24 hod.

Koronavírus SARS-CoV-2 RNA je vyšetrnie realizované Real-Time PCR (polymerázová reťazová reakcia), ktorá v reálnom čase detekuje prítomnosť genetickej informácie vírusu SARS-CoV-2.

Odberová vzorka: Výter z nosohltana /hrdla

Výsledok do 24 hod.

COVID -19 COVID-19 PCR TEST Výsledok do 6 hod.

Koronavírus SARS-CoV-2 RNA je vyšetrnie realizované Real-Time PCR (polymerázová reťazová reakcia), ktorá v reálnom čase detekuje prítomnosť genetickej informácie vírusu SARS-CoV-2.

Odberová vzorka: Výter z nosohltana /hrdla

Výsledok do 6 hod.

COVID-19 PCR TEST Výsledok do 90 min.

Koronavírus SARS-CoV-2 RNA je vyšetrnie realizované Real-Time PCR (polymerázová reťazová reakcia), ktorá v reálnom čase detekuje prítomnosť genetickej informácie vírusu SARS-CoV-2.

Odberová vzorka: Výter z nosohltana /hrdla

Výsledok do 1 hod.

COVID-19 Ag - ANTIGÉNOVÝ TEST

Laboratórny antigénový test, ktorý slúži k detekcii prítomnosti vírusu v tele. Na princípe špecifických proteínov vírusu.

Odberová vzorka: Výter z nosohltana

Výsledok do 15 min.

COVID-19 Ag rýchlotest

Je to rýchly, imunochromatografický test pre kvalitatívnu detekciu antigénov COVID-19 vo vzorkách výterov z nosohltana.
Odberová vzorka: Výter z nosohltana
Výsledok do 10 min

COVID-19 Ag rýchlotest zo slín

Je to imunochromatografický rýchlotest pre kvalitatívnu detekciu antigény nukleokapsidových proteínov COVID-19 vo vzorkách slín.
Odberová vzorka: Sliny
Výsledok do 10 min

Zatvoriť  

Testovanie pre firmy

COVID-19 Ag rýchlotest

Je to rýchly, imunochromatografický test pre kvalitatívnu detekciu antigénov COVID-19 vo vzorkách výterov z nosohltana.
Odberová vzorka: Výter z nosohltana
Výsledok do 10 min

COVID-19 Ag rýchlotest zo slín

Je to imunochromatografický rýchlotest pre kvalitatívnu detekciu antigény nukleokapsidových proteínov COVID-19 vo vzorkách slín.
Odberová vzorka: Sliny
Výsledok do 10 min

Predaj na samotestovanie COVID-19 Ag rýchlotest

Je to rýchly, imunochromatografický test pre kvalitatívnu detekciu antigénov COVID-19 vo vzorkách výterov z nosohltana. Spolu s návodom na použitie.

Objednávky  testov na tel. čísle: +421948140920

Odberová vzorka: Výter z nosohltana

Výsledok do 10 min.

5 €

Viac info

Predaj na samotestovanie COVID-19 Ag rýchlotest zo slín

Je to imunochromatografický rýchlotest pre kvalitatívnu detekciu antigény nukleokapsidových proteínov COVID-19 vo vzorkách slín. Spolu s návodom na použitie.

Objednávky  Testovanie na tel. čísle: +421948140920

Odberová vzorka: Sliny

Výsledok do 10 min.

10 €

Viac info
Zatvoriť  

Testovanie Covid 19

COVID-19 - PCR TEST (24 hod.)

Koronavírus SARS-CoV-2 RNA je vyšetrnie realizované Real-Time PCR (polymerázová reťazová reakcia), ktorá v reálnom čase detekuje prítomnosť genetickej informácie vírusu SARS-CoV-2.

Odberová vzorka: Výter z nosohltana

Výsledok do 24 hod.

COVID-19 - PCR TEST (6 hod.)

Koronavírus SARS-CoV-2 RNA je vyšetrnie realizované Real-Time PCR (polymerázová reťazová reakcia), ktorá v reálnom čase detekuje prítomnosť genetickej informácie vírusu SARS-CoV-2.

Odberová vzorka: Výter z nosohltana

Výsledok do 6 hod.

COVID-19 - PCR TEST (90 min.)

Koronavírus SARS-CoV-2 RNA je vyšetrnie realizované Real-Time PCR (polymerázová reťazová reakcia), ktorá v reálnom čase detekuje prítomnosť genetickej informácie vírusu SARS-CoV-2.

Odberová vzorka: Výter z nosohltana

Výsledok do 90 min.

COVID-19 Ag - LABORATÓRNY ANTIGÉNOVÝ TEST

Laboratórny antigénový test, ktorý slúži k detekcii prítomnosti vírusu v tele. Na princípe špecifických proteínov vírusu.

Odberová vzorka: Výter z nosohltana

Výsledok do 20 min.

COVID-19 Ag rýchlotest

Je to rýchly, imunochromatografický test pre kvalitatívnu detekciu antigénov COVID-19 vo vzorkách výterov z nosohltana.
Odberová vzorka: Výter z nosohltana

Výsledok do 10 min.

COVID-19 Ag rýchlotest zo slín

Je to imunochromatografický rýchlotest pre kvalitatívnu detekciu antigény nukleokapsidových proteínov COVID-19 vo vzorkách slín.
Odberová vzorka: Sliny

Výsledok do 10 min.

Zatvoriť  

Základne testy

CRP TEST

Vyšetrenie hladiny CRP sa využíva ako prostriedok na predchádzanie zbytočnému užívaniu ATB. CRP je proteín akútnej fázy zápalu nachádzajúci sa v krvi.

Odberová vzorka: Kapilárna krv

Výsledok do 5 min.

GLYKOVANÝ HEMOGLOBINOVÝ TEST

Glykémia je hladina cukru v krvi. Naproti tomu hodnota glykovaného hemoglobínu predstavuje tzv. dlhodobý cukor.

Odberová vzorka: Kapilárna krv

Výsledok do 6 min.

FOB TEST

Test pre určenie prítomnosti krvi v stolici. Umožnuje zistiť tzv. okultné (skryté) krvácanie v tráviacom trakte, ktoré môže byť spojené s mnohými ochoreniami.

Odberová vzorka: Stolica

Výsledok do 15 min.

CELKOVÝ KRVNÝ OBRAZ

biele krvinky, červené krvinky, hemoglobín, hematokrit, MCV, MCH, RDW, krvné doštičky, MPV, PCT, PDW, lymfocyty, monocyty, granulocyty

Odberová vzorka: Kapilárna krv

Výsledok do 10 min.

CHEMICKÉ VYŠETRENIE MOČU

Analýza moču chemicky zahŕňa stanovenie pH moču, dôkaz bielkovín, glukózy, ketolátok, žlčových farbív bilirubínu a urobilinogénu, kyseliny askorbovej a dôkaz krvi v moči, leukocyty anitrity.

Odberová vzorka: Moč

Výsledok do 1 min.

KRVNÝ OBRAZ

Vyšetrenie parametrov: biele krvinky, červené krvinky, hemoglobín, hematokrit, MCV, MCH, RDW, krvné doštičky, MPV, PCT, PDW, lymfocyty, monocyty, granulocyty

Odberová vzorka: Kapilárna krv

Výsledok do 15 min.

BIELY KRVNÝ OBRAZ

Vyšetrenie bielych krviniek (leukocytov) a diferenciálu, čo je percentuálne zastúpenie ich jednotlivých typov (neutrofily, bazofily, eozinofily, lymfocyty a monocyty).

Odberová vzorka: Kapilárna krv

Výsledok do 15 min.

INR TEST

INR (z angl. International Normalised Ratio – Medzinárodný normalizovaný pomer) je laboratórna hodnota informujúca o schopnosti krvi zrážať sa. INR sa vypočíta z nameraného koagulačného času pacienta porovnaného s hodnotou koagulácie normálnej krvnej plazmy.

Odberová vzorka: Kapilárna krv

Výsledok do 1 min.

TEHOTENSKÝ TEST

Tehotenský hCG test rýchlo a spoľahlivo určí, či ste tehotná.

Odberová vzorka: Venózna krv

Výsledok do 15 min.

Zatvoriť  

Biochémia

BIOCHÉMIA I.

Biochemické vyšetrenie nasledujúcich laboratórnych parametrov:

ALB – albumín, TP – celkové bielkoviny, BUN – dusík močoviny v krvi, CREA – kreatinín, UA – kyselina močová, GLU – glukóza

Pečeňové enzýmy: ALT – alanínaminotransferáza, AST – aspartátaminotransferáza

Minerály: Ca – vápnik, Na – sodík, K – draslík, Cl – chloridy, PHOS – fosfát

Odberová vzorka: Kapilárna krv

Výsledok do 15 min.

BIOCHÉMIA II.

Biochemické vyšetrenie nasledujúcich laboratórnych parametrov:

ALB – albumín, TP – celkové bielkoviny, BUN – dusík močoviny v krvi, CREA – kreatinín, UA – kyselina močová, GLU – glukóza, TC – celkový počet bielych krviniek, TBIL – celkový bilirubín

Pečeňové enzýmy: ALT – alanínaminotransferáza, AST – aspartátaminotransferáza, ALP – alkalická fosfatáza, GGT – gamma-glutamyltransferáza

Odberová vzorka: Kapilárna krv

Výsledok do 15 min.

Biochémia III.

iochemické vyšetrenie nasledujúcich laboratórnych parametrov:

BUN – dusík močoviny v krvi, CREA – kreatinín, GLU – glukóza, TBIL – celkový bilirubín

Pankreatické enzýmy:

AMY – amyláza, LIPA – lipáza

Zápalové markery:

CRP – C-reaktívny proteín

Pečeňové enzýmy:

ALT – alanínaminotransferáza, AST – aspartátaminotransferáza, GGT – gamma-glutamyltransferáza

Minerály:

Na – sodík, K – draslík

Odberová vzorka: Kapilárna krv

Výsledok do 15 min.

Zatvoriť  

Testovanie pre firmy

Predaj na samotestovanie COVID-19 Ag rýchlotest zo slín

Je to imunochromatografický rýchlotest pre kvalitatívnu detekciu antigény nukleokapsidových proteínov COVID-19 vo vzorkách slín. Spolu s návodom na použitie.

Objednávky  Testovanie na tel. čísle: +421907208379

Odberová vzorka: Sliny

Výsledok do 10 min.

10 €

Viac info

Predaj na samotestovanie COVID-19 Ag rýchlotest

Je to rýchly, imunochromatografický test pre kvalitatívnu detekciu antigénov COVID-19 vo vzorkách výterov z nosohltana. Spolu s návodom na použitie.

Objednávky  testov na tel. čísle: +421907208379

Odberová vzorka: Výter z nosohltana

Výsledok do 10 min.

5 €

Viac info

COVID-19 Ag rýchlotest

Je to rýchly, imunochromatografický test pre kvalitatívnu detekciu antigénov COVID-19 vo vzorkách výterov z nosohltana.
Odberová vzorka: Výter z nosohltana

Výsledok do 10 min.

COVID-19 Ag rýchlotest zo slín

Je to imunochromatografický rýchlotest pre kvalitatívnu detekciu antigény nukleokapsidových proteínov COVID-19 vo vzorkách slín.
Odberová vzorka: Sliny

Výsledok do 10 min.

Zatvoriť  

Testovacie balíčky

COVID - 19 Komplex

Antigénový test, Protilátkový test

PREVENCIA ZÁKLAD

Krv – hemogram , CRP, Moč

PREVENCIA KOMPLET I.

Krv- Hemogram , CRP, Moč, FOB

PREVENCIA KOMPLET II.

Krv, CRP, Chemické vyšetrenie moču, Glykovaný hemoglobinový test, FOB

PREVENCIA KOMPLET II. + COVID-19 IgG, IgM

Krv, CRP, Chemické vyšetrenie moču, Glykovaný hemoglobinový test, FOB, COVID-19 IgG, IgM

PREVENCIA KOMPLET II. + COVID-19 Ag

Krv, CRP, Chemické vyšetrenie moču, Glykovaný hemoglobinový test, FOB, COVID-19 Ag

PREVENCIA KOMPLET II. + COVID-19 Ag, COVID-19 IgG, IgM

Krv, CRP, Chemické vyšetrenie moču, Glykovaný hemoglobinový test, FOB, COVID-19 Ag, COVID-19 IgG, IgM

Bratislava

Naše Laboratória a Odberné Miesta

Košice - seminárna, konzultačná a poradenská služba laboratórnej diagnostiky

Otváracie hodiny:

Po - Pia 10:00 - 16:00

Košice - MOM

Otváracie hodiny:

Po - Pia 08:00 - 16:00
So - Ne 10:00 - 12:00

Bratislava - MOM

Otváracie hodiny:

Po - Pia 10:00 - 16:00
So - Ne 10:00 - 16:00
ERSTE Medical Group a.s.
Južná Trieda 44, 040 01 Košice IČO:  53 539 061 DIČ: 2121409730 IČ DPH: SK2121409730
Korešpondenčná adresa: Hraničná 2, 040 17 Košice č.účtu: SK17 7500 0000 0040 2904 6545
COPYRIGHT © BELLUM CLINIC 2021 | CREATED BY: TOMAXED DIGITAL | DIGITAL AGENCY
Zatvoriť  

Rezervácia

Pre rezerváciu termínu nás kontaktujte telefonicky.

Bratislava:

  +421 948 140 920

Košice :

  +421 910 135 572